Het herroepingsrecht

Let op: Al onze matras-, kussen- en dekbedhoezen zijn voorzien van een hygiëne zegel. Bij het verbreken van deze zegel vervalt het recht van retour. Hiermee garanderen wij jou en andere klanten dat je altijd nieuwe en ongegebruikte producten van ons ontvangt.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Producten kunnen alleen ongebruikt geretourneerd worden.

 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

 Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

 Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons modelformulier. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging van sturen. Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van het modelformulier dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals allergeendichte hoezen, kussens en dekbedden, waarvan de verzegeling verbroken is.

Let op: Al onze matras-, kussen- en dekbedhoezen zijn voorzien van een hygiëne zegel. Bij het verbreken van deze zegel vervalt het recht van retour. Hiermee garanderen wij u en andere klanten dat u altijd nieuwe producten van ons ontvangt.

Let bij het retourneren van je bestelling dat je retourzending aan de volgende eisen voldoet:

  • Het product is in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en fabrieksverpakking
  • Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien u een product of bestelling wilt retourneren, dient u rekening te houden met de onderstaande voorwaarden:

  1. Voeg een kopie van de factuur of bon bij de retourzending.
  2. Vermeldt, markeer of onderstreep de product(en) die u retourneert op uw factuur.
  3. Alle retourzendingen kunt u sturen naar: 

Allergiezorg B.V.

De Ring 5

5261 LM VUGHT

De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de koper. Na ontvangst van uw retourzending zullen wij een controle uitvoeren op de producten. Binnen 7 dagen zullen wij het bedrag terugstorten op uw rekening.

Klik hier om het retourformulier te downloaden

U kunt eventueel gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.