Luchtweg aandoeningen in Nederland

Meer chronische luchtwegaandoeningen in het Gooi en vechtstreek en Noordoosten In Nederland geeft 7,6% van de bevolking aan dat ze één van de chronische aandoeningen van de luchtwegen hebben. Het hoogste percentage inwoners met klachten aan luchtwegen is te vinden in de regio's Gooi en Vechtstreek (10,9%) en Drenthe (10,0%). Alleen deze twee regio's en Groningen (9,5%) scoren significant boven het landelijk gemiddelde. In de regio's Zuid-Holland Zuid en Eemland is het aandeel inwoners met klachten aan luchtwegen minder dan 6%. Van deze twee regio's scoort alleen de regio Zuid-Holland Zuid significant onder het gemiddelde. Astma, chronische bronchitis en emfyseem zijn chronische aandoeningen van de luchtwegen die worden gekenmerkt door klachten als (chronisch) hoesten, opgeven van slijm en/of kortademigheid. Voor meer informatie over deze ziekten verwijzen we naar het Nationaal Kompas Volksgezondheid. In de kaart is informatie weergegeven afkomstig van enquêtes uit het CBS. Het CBS heeft mensen gevraagd aan te geven of ze last hebben van astma, chronische bronchitis, longemfyseem of COPD hebben gehad. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd. Om te weten welke waarde aan een verschil ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde mag worden gehecht, is een kaart met significantieniveaus opgenomen. (bron RIVM)