Fijnstof in de lucht schaadt hartpatiënten

Rotterdam, 9 sept. Luchtverontreiniging door fijnstof veroorzaakt bij hartpatiënten acute afwijkingen in het cardiogram. Deze kunnen duiden op een verminderde bloedtoevoer naar het hart of een ontsteking van de hartspier. Dat schrijven onderzoekers van Harvard University vandaag online in het wetenschappelijke tijdschrift Circulation. De onderzoekers zagen duidelijk dat als er meer roet, fijnstof en zwaveldioxide in de lucht zit er in de cardiogrammen al snel meer zogeheten ST-segmentdepressies ontstonden. Die afwijkingen in de hartactiviteit duiden meestal op een verminderde bloedtoevoer van de hartspier, maar ze treden ook op als de spier ontstoken is. De afwijkingen waren zichtbaar op het cardiogram, maar de deelnemers hadden zelf geen hartklachten. Luchtverontreiniging leidt op termijn tot een toename van hart- en vaatziekten. Ook de sterfte aan hart- en vaatziekten neemt toe door fijnstof. Dat er een acuut effect is, is echter nieuw. Britse onderzoekers beschreven vorig jaar dat één uur blootstelling aan fijnstof al tot de genoemde depressie van het ST-segment leidt. Dat was echter in een laboratoriumexperiment. Het nieuwe experiment bevestigt die labresultaten door metingen in de alledaagse praktijk. De onderzoekers verkregen de gegevens door 48 hartpatiënten uit Boston te voorzien van apparaatjes die 24 uur lang automatisch de elektrische activiteit van het hart meten en de gegevens opslaan. Alle deelnemers waren in de voorgaande maand gedotterd vanwege een hartinfarct of pijnklachten op de borst. Bij de dotterprocedure wordt een verstopte slagader rond het hart weer geopend. De opgenomen cardiogrammen werden per half uur gemiddeld. Ze werden gerelateerd aan de gelijktijdig gemeten luchtverontreiniging met roet en fijnstof kleiner van 2,5 micrometer (1 micrometer is 0,001 millimeter). Deze deeltjes vormen een maat voor de vervuiling door autoverkeer. Daarnaast werd ook de blootstelling aan zwaveldioxide en koolmonoxide bepaald. De vraag waardoor inademing van roet of fijnstof juist deze verandering in het ST-segment bewerkstelligt, is nog onbeantwoord. Ook is niet duidelijk of herhaalde blootstelling aan fijnstof bij deze kwetsbare patiënten tot nieuwe klachten kan leiden. De onderzoekers zagen dat de afwijkingen bij de kwetsbaarste patiënten het grootst waren. Bron : NRC Wetenschap 9-9-2008